Komórki organizacyjne działalności leczniczej


Klinika Gastroenterologii Onkologicznej

 1. Do zadań Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej należy:diagnostyka, leczenie, opieka ambulatoryjna i szpitalna nad pacjentami z chorobami nowotworowymi i nie nowotworowymi układu pokarmowego;
  1. prowadzenie prac naukowo-badawczych i szkoleń oraz udzielanie konsultacji w wyżej wymienionym zakresie;
  2. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
 2. W skład Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej wchodzą:
  1. Oddział Zachowawczy;
  2. Oddział Zabiegowy;
  3. Oddział Onkologii;
  4. Pracownia Endoskopii;
  5. Pracownia Ultrasonografii.

 

Klinika Ginekologii Onkologicznej

Do zadań Kliniki Ginekologii Onkologicznej należy:

 1. diagnostyka, leczenie, opieka ambulatoryjna i szpitalna nad pacjentkami z chorobami nowotworowymi narządów płciowych kobiecych;
 2. prowadzenie prac naukowo-badawczych i szkoleń oraz udzielanie konsultacji w wyżej wymienionym zakresie;
 3. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.

 

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi

 1. Do zadań Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi należy:
  1. diagnostyka, leczenie, opieka ambulatoryjna i szpitalna nad pacjentami z chorobami nowotworowymi dotyczącymi głowy i szyi;
  2. prowadzenie prac naukowo-badawczych i szkoleń oraz udzielanie konsultacji w wyżej wymienionym zakresie;
  3. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Instytutu.
 2. W skład Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi wchodzą:
  1. Oddział Zabiegowy;
  2. Oddział Zachowawczy.

 

Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej

 1. Do zadań Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej należy:
  1. diagnostyka, leczenie, opieka ambulatoryjna i szpitalna nad pacjentami z chorobami nowotworowymi piersi, a także w zakresie chirurgii rekonstrukcyjnej piersi;
  2. prowadzenie prac naukowo-badawczych i szkoleń oraz udzielanie konsultacji w wyżej wymienionym zakresie;
  3. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
 2. W skład Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej wchodzą:
  1. Oddział Zabiegowy;
  2. Oddział Zachowawczy.

 

Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej

 1. Do zadań Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej należy:
  1. diagnostyka, leczenie, opieka ambulatoryjna i szpitalna nad pacjentami z chorobami nowotworowymi układu oddechowego w szczególności płuc oraz klatki piersiowej;
  2. prowadzenie prac naukowo-badawczych i szkoleń oraz udzielanie konsultacji w wyżej wymienionym zakresie;
  3. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
 2. W skład Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej wchodzą:
  1. Oddział Zabiegowy;
  2. Oddział Zachowawczy.

 

Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków

 1. Do zadań Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków należy:
  1. diagnostyka, leczenie, opieka ambulatoryjna i szpitalna nad pacjentami z chorobami nowotworowymi tkanek miękkich, kości i czerniaków;
  2. prowadzenie prac naukowo-badawczych i szkoleń oraz udzielanie konsultacji w wyżej wymienionym zakresie;
  3. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
 2. W skład Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków wchodzą:
  1. Oddział Zabiegowy;
  2. Oddział Zachowawczy.

 

Klinika Nowotworów Układu Chłonnego

 1. Do zadań Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego należy:
  1. diagnostyka, leczenie, opieka ambulatoryjna i szpitalna nad pacjentami z chorobami nowotworowymi układu chłonnego;
  2. pobieranie i przeszczepianie komórek krwiotwórczych;
  3. prowadzenie prac naukowo-badawczych i szkoleń oraz udzielanie konsultacji w wyżej wymienionym zakresie;
  4. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
 2. W skład Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego wchodzą:
  1. Oddział Intensywnej Opieki Hematoonkologicznej;
  2. Oddział Zachowawczy;
  3. Oddział Pobierania i Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych.

 

Klinika Nowotworów Układu Moczowego

 1. Do zadań Kliniki Nowotworów Układu Moczowego należy:
  1. diagnostyka, leczenie, opieka ambulatoryjna i szpitalna nad pacjentami z chorobami nowotworowymi układu moczowego;
  2. prowadzenie prac naukowo-badawczych i szkoleń oraz udzielanie konsultacji w wyżej wymienionym zakresie;
  3. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
 2. W skład Kliniki Nowotworów Układu Moczowego wchodzą:
  1. Oddział Zabiegowy;
  2. Oddział Zachowawczy.

 

Klinika Nowotworów Układu Nerwowego

 1. Do zadań Kliniki Nowotworów Układu Nerwowego należy:
  1. diagnostyka, leczenie, opieka ambulatoryjna i szpitalna nad pacjentami z chorobami nowotworowymi układu nerwowego;
  2. prowadzenie prac naukowo-badawczych i szkoleń oraz udzielanie konsultacji w wyżej wymienionym zakresie;
  3. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
 2. W skład Kliniki Nowotworów Układu Nerwowego wchodzą:
  1. Oddział Zabiegowy;
  2. Oddział Zachowawczy.

 

Klinika Chirurgii Onkologicznej i Guzów Neuroendokrynnych

 1. Do zadań Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Guzów Neuroendokrynnych należy: 
  1. diagnostyka, leczenie onkologiczne w zakresie chirurgii oraz opieka ambulatoryjna i szpitalna nad pacjentami;
  2. prowadzenie prac naukowo-badawczych i szkoleń oraz udzielanie konsultacji w wyżej wymienionym zakresie;
  3. kierowanie chorych do odpowiednich klinik, zakładów, oddziałów w celu dalszego leczenia;
  4. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
 2. W skład Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Guzów Neuroendokrynnych wchodzi: 
  1. Oddział Chirurgii;
  2. Blok Operacyjny.

 

Klinika Onkologii i Radioterapii

 1. Do zadań Kliniki Onkologii i Radioterapii należy:
  1. diagnostyka, leczenie onkologiczne w zakresie leczenia systemowego, napromieniania i leczenia skojarzonego oraz opieka ambulatoryjna
   i szpitalna nad pacjentami;
  2. prowadzenie prac naukowo-badawczych i szkoleń oraz udzielanie konsultacji
   w wyżej wymienionym zakresie;
  3. zapewnienie prawidłowego leczenia pacjentów w zakresie teleradioterapii
   i zapewnienie właściwej jakości tego leczenia;
  4. kierowanie chorych do odpowiednich klinik, zakładów, oddziałów w celu dalszego leczenia;
  5. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
 2. W skład Kliniki Onkologii i Radioterapii wchodzi:
  1. Oddział Onkologii;
  2. Oddział Radioterapii II;
  3. Pracownia Przygotowania, Planowania i Leczenia Napromienianiem.

 

Klinika Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej

 1. Do zadań Kliniki Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej należy:
  1. udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia pacjentów z podejrzeniem procesu nowotworowego i chorych, którzy wymagają leczenia powikłań choroby nowotworowej, bądź powikłań występujących po leczeniu;
  2. udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych pacjentom chorych na nowotwory z nieznanym ogniskiem pierwotnym;
  3. prowadzenie prac naukowo-badawczych i szkoleń oraz udzielanie konsultacji w wyżej wymienionym zakresie;
  4. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
 2. W skład Kliniki Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej wchodzą:
 1. Oddział Onkologii Klinicznej i Diagnostyki, do zadań, którego należy:
  a) diagnostyka pacjentów z podejrzeniem choroby nowotworowej oraz wymagających ustalenia ogniska pierwotnego, w tym zapewnienie „szybkiej ścieżki diagnostycznej”;
  b) leczenie onkologiczne chorych na nowotwory o nieznanym ognisku pierwotnym.
 2. Oddział Kardioonkologii, do zadań, którego należy:
  a) diagnostyka i leczenie chorych z obciążeniami układu krążenia wymagających przygotowania do rozpoczęcia leczenia onkologicznego;
  b) leczenie chorych z powikłaniami kardiologicznymi, którzy wymagają hospitalizacji.
 3. Oddział Medycyny Paliatywnej, do zadań, którego należy:
  a) leczenie paliatywne u chorych wymagających wdrożenia procedur poprawiających jakość życia na zaawansowanej fazie choroby nowotworowej;
  b) wsparcie psychologiczne chorego i jego najbliższych, kontrola bólu i łagodzenie objawów chorobowych.
 4. Oddział Chemioterapii Dziennej, do zadań, którego należy:
  a) leczenie w trybie jednego dnia, polegające na podawaniu przeciwnowotworowego leczenia systemowego i leków wspomagających wg standardów onkologicznych;
  b) wdrażanie i realizowanie nowych metod leczenia systemowego;
  c) ocena skuteczności leczenia i działań niepożądanych leczenia;
  d) współpraca z klinikami narządowymi w zakresie realizacji badań naukowych;
  e) bieżące raportowanie wykonanych procedur;
  f) inne zlecone zadania.
 5. Pracownia Echokardiograficzna;
 6. Pracownia Elektrokardiograficzna.

 

Oddział Badań Wczesnych Faz

Do zadań Oddziału Badań Wczesnych Faz (OBWF), w szczególności należy:

 1. prowadzenie badań klinicznych wczesnych faz zgodnie z wymogami międzynarodowymi, przy bezwzględnym zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom badania;
 2. diagnostyka, leczenie, opieka ambulatoryjna i szpitalna nad pacjentami z chorobą nowotworową, którzy są planowani lub biorą udział w badaniach klinicznych prowadzonych w OBWF;
 3. prowadzenie prac naukowo-badawczych, szkoleń oraz udzielanie konsultacji związanych z prowadzeniem badań klinicznych wczesnych faz;
 4. współpraca z innymi jednostkami lub komórkami organizacyjnymi, w szczególności w ramach Centrum Naukowo – Przemysłowego, a także z innymi jednostkami krajowymi lub zagranicznymi zajmującymi się badaniami nad nowymi terapiami w onkologii.”

 

Klinika Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej

 1. Do zadań Kliniki Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej należy:
  1. diagnostyka, leczenie w zakresie medycyny nuklearnej w onkologii i endokrynologii onkologicznej, opieka ambulatoryjna i szpitalna nad pacjentami;
  2. prowadzenie prac naukowo-badawczych i szkoleń oraz udzielanie konsultacji w wyżej wymienionym zakresie;
  3. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
 2. W skład Kliniki Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej wchodzą:
  1. Oddział Terapii Jodowej;
  2. Oddział Endokrynologii;
  3. Oddział Chirurgii Endokrynologicznej;
  4. Zakład Medycyny Nuklearnej;
  5. Pracownia Pozytronowej Tomografii Emisyjnej (PET-CT);
  6. Pracownia Scyntygraficzna;
  7. Pracownia Radiochemiczna;
  8. Pracownia Ultrasonografii;
  9. Pracownia Densytometryczna;
  10. Poradnia Endokrynologiczna:

            a) Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny.

       11. Poradnia Medycyny Nuklearnej.

 

Zakład Radiologii I

 1. Do zadań Zakładu Radiologii I należy:
 1. diagnostyka w zakresie chorób nowotworowych;
 2. prowadzenie badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych z dziedziny diagnostyki nowotworów;
 3. wdrażanie nowych metod diagnostycznych i opracowywanie symptomatologii zmian nowotworowych;
 4. kompleksowe szkolenie w diagnostyce onkologicznej pracowników Instytutu oraz radiologów z innych podmiotów leczniczych;
 5. diagnostyka raka sutka i organizacja badań profilaktycznych celem wykrywania raka klinicznie bezobjawowego – wdrożenie badań, opracowywanie symptomatologii radiologicznej zmian bezobjawowych;
 6. wykonywanie biopsji narządowych i procedur zabiegowych pod kontrolą technik obrazowych;
 7. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
 1. W skład Zakładu Radiologii I wchodzą:
  1. Pracownia Radiologii Szpitalnej;
  2. Gabinet Tomografii Komputerowej I;
  3. Gabinet Rezonansu Magnetycznego I;
  4. Gabinet Radiologii I;
  5. Pracownia Radiologii Ambulatoryjnej;
  6. Gabinet Tomografii Komputerowej II;
  7. Gabinet Rezonansu Magnetycznego II;
  8. Gabinet Radiologii II;
  9. Pracownia Mammografii.

 

Zakład Radiologii II

 1. Do zadań Zakładu Radiologii II należy:
 1. prowadzenie badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych z dziedziny diagnostyki nowotworów;
 2. wdrażanie nowych metod diagnostycznych i opracowywanie symptomatologii zmian nowotworowych;
 3. kompleksowe szkolenie w diagnostyce onkologicznej pracowników Instytutu oraz radiologów z innych podmiotów leczniczych;
 4. diagnostyka raka sutka i organizacja badań profilaktycznych celem wykrywania raka klinicznie bezobjawowego – wdrożenie badań, opracowywanie symptomatologii radiologicznej zmian bezobjawowych;
 5. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
 1. W skład Zakładu Radiologii II wchodzą:
 1. Pracownia Tomografii Komputerowej;
 2. Pracownia Radiologii;
 3. Pracownia Ultrasonografii.

 

Zakład Medycyny Regeneracyjnej

 1. Do zadań Zakładu Medycyny Regeneracyjnej należy:
 1. prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie biologii komórek macierzystych, w tym mechanizmów regulacji ich samoodnowy, proliferacji, różnicowania i dojrzewania;
 2. badanie mechanizmów naprawy uszkodzeń tkanek i narządów oraz czynników wpływających na ich regenerację;
 3. gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie oraz dystrybucja komórek macierzystych.
  2.W skład Zakładu Medycyny Regeneracyjnej wchodzą:

1. Pracownia Inżynierii Komórkowej;

2. Pracownia Biologii Komórki Macierzystej;

3. Bank Komórek Macierzystych i Tkanek.

 

Pracownia Ultrasonograficzna

1. Do zadań Pracowni Ultrasonograficznej należy:

 1. koordynacja wykonywanych badań w jednostkach i komórkach leczniczych w Instytucie;
 2. szkolenia z zakresu ultrasonografii w celu poszerzenia zespołu lekarskiego wykonującego badania diagnostyczne;
 3. wykonywanie biopsji narządowych i procedur zabiegowych pod kontrolą technik obrazowych pod kontrolą USG;
 4. wdrażanie nowych metod diagnostycznych i opracowywanie symptomatologii zmian nowotworowych pod kontrolą USG;
 5. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
 6. 2. W skład Pracowni Ultrasonograficznej wchodzi:

         1)    Pracowania Ultrasonograficzna.

 

Zakład Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej

 1. Do zadań Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej należy:
 1. prowadzenie badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, działalności profilaktycznej i diagnostycznej;
 2. wykonywanie badań w zakresie diagnostyki laboratoryjnej w tym: biochemia, hematologia, białka specyficzne, koagulologia, analityka ogólna;
 3. zapewnienie całodobowej możliwości wykonywania podstawowych badań diagnostyki laboratoryjnej;
 4. opracowywanie i realizacja programów badań w zakresie diagnostyki i monitorowania leczenia;
 5. szkolenie pracowników medycznych Instytutu w zakresie interpretacji wyników oznaczeń;
 6. opracowywanie naukowe przydatności markerów w oparciu o bazy danych;
 7. wdrażanie i utrzymanie systemu zapewnienia jakości;
 8. szkolenie podyplomowe lekarzy oraz diagnostów laboratoryjnych;
 9. prowadzenie rejestrów i archiwizacja materiału do badań naukowych;
 10. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
 1. W skład Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej wchodzą:
 1. Pracownia Technik Patologicznych;
 2. Pracownia Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów, do zadań której należy:
  a) wykonywanie zaawansowanych badań molekularnych nowotworów w celu kwalifikacji pacjentów do terapii celowanych, określeniu czynników rokowniczych oraz różnicowaniu nowotworów.
  b) wykonywanie badań techniką FISH nowotworów w celu kwalifikacji pacjentów do terapii celowanych, określeniu czynników rokowniczych oraz różnicowaniu nowotworów.
  c) wykonywanie badań genetycznych mających na celu określenie predyspozycji do zachorowania na nowotwory i określenia ryzyka zachorowania w rodzinach będących pod opieką poradni genetycznej.
 3. Pracownia Koordynacji Badań;
 4. Pracownia Cytometrii Przepływowej;
 5. Pracownia Patologii Narządowej Nowotworów;
 6. Pracownia Cytologii Ginekologicznej;
 7. Pracownia Chemii Klinicznej;
 8. Pracownia Markerów Nowotworowych;
 9. Sekcja Organizacyjno-Administracyjna.

 

Zakład Fizyki Medycznej

 1. Do zadań Zakładu Fizyki Medycznej należy:
  1. realizowanie zadań mających na celu skuteczną diagnostykę i terapię nowotworów za pomocą napromieniania z uwzględnieniem metod optymalizacyjnych i kontroli jakości;
  2. prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w wyżej wymienionym zakresie;
  3. szkolenie pracowników Instytutu oraz prowadzenie zewnętrznych kursów doszkalających w zakresie fizyki medycznej;
  4. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
 2. W skład Zakładu Fizyki Medycznej wchodzą:
  1. Pracownia Wtórnych Wzorców Dozymetrycznych;
  2. Pracownia Dozymetrii;
  3. Pracownia Fizycznych Problemów Diagnostyki;
  4. Pracownia Planowania Radioterapii;
  5. Pracownia Dozymetrii i Planowania Leczenia;
  6. Pracownia Dozymetrii i Planowania Brachyterapii.

 

Zakład Mikrobiologii Klinicznej

 1. Do podstawowych zadań Zakładu Mikrobiologii Klinicznej należy:
  1. wykonywanie badań mikrobiologicznych oraz prowadzenie diagnostyki na poziomie podstawowym w zakresie bakteriologii, mikologii i wirusologii;
  2. współpraca z Działem Kontroli Zakażeń Szpitalnych;
  3. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
 2. W skład Zakładu Mikrobiologii Klinicznej wchodzą:
  1. Pracownia Bakteriologii;
  2. Pracownia Mikologii;
  3. Pracownia Mikrobiologicznej Diagnostyki Molekularnej.

 

Zakład Radioterapii I

 1. Do zadań Zakładu Radioterapii I należy:
  1. prowadzenie badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, działalności leczniczej, profilaktycznej i diagnostycznej dotyczących teleradioterapii;
  2. zapewnienie prawidłowego leczenia pacjentów w zakresie teleradioterapii i zapewnienie właściwej jakości tego leczenia;
  3. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
 1. W skład Zakładu Radioterapii I wchodzą:
  1. Oddział Radioterapii;
  2. Pracownia Przygotowania Pacjentów i Kontroli Jakości Leczenia, do zadań której należy:
   a) przygotowanie pacjentów do planowania w radioterapii (informacja na radioterapii, skutków ubocznych , przebiegu samej procedury tzw. „przybliżenie” procesu radioterapii choremu, wykonanie unieruchomieniai weryfikacja wykonanie TK do planowania leczenia lub wirtualnej symulacji);
   b) kontrola odtwarzalności napromieniania – weryfikacja ułożenia pacjentówon-line i off-line;
   c) wprowadzanie nowych / innowacyjnych metod unieruchamiania związanych z protokołami leczenia oraz proponowanie rozwiązań systemowych poprawiających jakość leczenia w radioterapii;
   d) podejmowanie innych działań wynikających z powszechnie obowiązującego prawa w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego.
 2. Pracownia Leczenia Napromienianiem, do zadań której należy:
  a) bezpieczna realizacja planów leczenia,
  b) inne działania wynikające z odpowiednich ustaw i rozporządzeń dotyczące bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego.
 3. Sekcja Wsparcia Technicznego I, do zadań której należy:
  a) administracja linii terapeutycznej Varian;
  b) zarządzanie przeglądami serwisowymi;
  c) doraźna pomoc przy nagłych awariach;
  d) dbanie o właściwy stan techniczny aparatury;
  e) współpraca z Działem Technicznym w celu sprawnego przeprowadzania napraw i ewentualnych remontów koniecznych do wykonania w Zakładzie Radioterapii i Brachyterapii;
  f) współpraca z Działem Gospodarki Aparaturowej w celu sprawnej realizacji zamówień sprzętu do Zakładu Radioterapii i Brachyterapii.

 

Zakład Brachyterapii

 1. Do zadań Zakładu Brachyterapii należy:
  1. prowadzenie badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, działalności leczniczej, profilaktycznej i diagnostycznej dotyczących brachyterapii;
  2. zapewnienie prawidłowego leczenia pacjentów w zakresie brachyterapii i zapewnienie właściwej jakości tego leczenia;
  3. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
 2. W skład Zakładu Brachyterapii wchodzą:
  1. Oddział Brachyterapii;
  2. Pracownia Brachyterapii Ginekologicznej i Hipertermii.

 

Zakład Rehabilitacji

 1. Do zadań Zakładu Rehabilitacji należy:
  1. udział w badaniach naukowych i pracach badawczo-rozwojowych oraz współudział w rozwoju nowych technik leczenia w zakresie rehabilitacji;
  2. prowadzenie rehabilitacji ruchowej ogólnoustrojowej oraz zabiegów fizjoterapeutycznych;
  3. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
 2. W skład Zakładu Rehabilitacji wchodzą:
  1. Poradnia Rehabilitacyjna;
  2. Pracownia Fizjoterapii;
  3. Pracownia Rehabilitacji Ogólnoustrojowej.

 

Zakład Profilaktyki Nowotworów

 1. Do zadań Zakładu Profilaktyki Nowotworów należy:
 1. wykonywanie badań diagnostycznych, a także badań skryningowych;
 2. badania konsultacyjne dla pacjentek na podstawie skierowań z Poradni Onkologicznych;
 3. udzielanie porad onkologicznych dla kobiet i mężczyzn w zakresie profilaktyki
  i wczesnego wykrywania raka piersi;
 4. wykonywanie zabiegów specjalistycznych – badań pogłębionych u pacjentek skierowanych przez poradnie ośrodka onkologicznego i pacjentek z badań skriningowych skierowanych przez inne placówki na badania pogłębione;
 5. udzielanie porad onkologicznych w zakresie oceny zmian skóry i badania dermatoskopowego;
 6. prowadzenie działalności szkoleniowej;
 7. wprowadzanie nowych metod diagnostycznych wykrywania zmian nowotworowych;
 8. prowadzenie opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe;
 9. współpraca z innymi placówkami wykonującymi badania profilaktyczne
  i diagnostyczne;
 10. prowadzenie oświaty zdrowotnej z zakresu chorób nowotworowych;
 11. prowadzenie spraw związanych z realizacją programów zdrowotnych, w tym podejmowanie działań na podstawie uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”.
 1. W skład Zakładu Profilaktyki Nowotworów wchodzą:
 1. Poradnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy;
 2. Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi;
 3. Poradnia Profilaktyki Raka Jelita Grubego;
 4. Poradnia Profilaktyki Nowotworów Skóry;
 5. Poradnia Genetyczna;
 6. Centralny Ośrodek Koordynujący.

 

Oddział Obserwacyjno-Diagnostyczny

Do zadań Oddziału Obserwacyjno-Diagnostycznego należy:

 1. udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych pacjentomdiagnozowanym i leczonym w odpowiednich klinikach narządowych;
 2. udzielanie szpitalnych świadczeń zdrowotnych pacjentomdiagnozowanym i leczonym w odpowiednich klinikach narządowych.

 

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 1. Do zadań Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii należy:
  1. opieka anestezjologiczna nad pacjentami leczonymi chirurgicznie w Instytucie;
  2. diagnostyka i leczenie pacjentów hospitalizowanych w Instytucie, znajdujących się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub wymagających monitorowania i podtrzymywania podstawowych funkcji życiowych;
  3. prowadzenie prac naukowych i szkoleń oraz udzielanie konsultacji w wyżej wymienionym zakresie;
  4. sprawowanie stałego dyżuru reanimacyjnego w Instytucie;
  5. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
 2. W skład Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii wchodzą:
  1. Oddział Anestezjologii;
  2. Oddział Intensywnej Terapii;
  3. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

 

Blok Operacyjny

Do zadań Bloku Operacyjnego należy:

 1. organizacja leczenia chirurgicznego w Instytucie;
 2. wprowadzanie nowych technik leczenia operacyjnego, upowszechnianie tych technik i szkolenie w tej dziedzinie;
 3. utrzymywanie Bloku Operacyjnego w stanie stałego pogotowia operacyjnego;
 4. zapewnianie czasu operacyjnego dla wszystkich oddziałów zabiegowych;
 5. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.

 

Przychodnia Onkologiczna I

 1. Do zadań Przychodni Onkologicznej I należy:
  1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, zgodnie z profilem poradni;
  2. kierowanie chorych do odpowiednich klinik, zakładów, oddziałów w celu dalszego leczenia;
  3. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
 2. W skład Przychodni Onkologicznej I wchodzą:
  1)    Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej:
         a)    Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny.
  2)    Poradnia Otorynolaryngologiczna I:
         a)    Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny.
  3)    Poradnia Onkologiczna I:
        a)    Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 1;
        b)    Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 2;
        c)    Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 3.
  4)    Poradnia Chirurgii Onkologicznej I:
       a)    Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 1;
       b)    Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 2;
       c)    Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 3.
  5)    Poradnia Chirurgii Ogólnej I:
       a)    Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 1;
       b)    Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 2;
       c)    Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 3.
  6)    Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej:
       a)    Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny.
  7)    Poradnia Urologiczna:
       a)    Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny.
  8)    Poradnia Ginekologiczno-Położnicza I:
       a)    Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny.
  9)    Poradnia Neurochirurgiczna;
  10)    Poradnia Gastroenterologiczna;
  11)    Poradnia Kardiologiczna;
  12)    Poradnia Leczenia Bólu i Medycyny Paliatywnej:
       a)    Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny.
  13)    Poradnia Psychoonkologii;
  14)    Punkt Pobierania Materiału do Badań;
  15)    Poradnia Neurologiczna;
  16)    Pracownia Spirometrii.
  17)    Sekcja Koordynatorów Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego.
  18)    Poradnia Anestezjologiczna I:
        a)    Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy nr 1;
        b)    Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy nr 2;
        c)    Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy nr 3.
  19)    Poradnia Hematologiczna;
  20)    Poradnia Chorób Metabolicznych.

 

Przychodnia Onkologiczna II

 1. Do zadań Przychodni Onkologicznej II należy:
  1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, zgodnie z profilem poradni;
  2. kierowanie chorych do odpowiednich klinik, zakładów, oddziałów w celu dalszego leczenia;
  3. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
  2.    W skład Przychodni Onkologicznej II wchodzą:
        1)    Poradnia Onkologiczna II:
             a)    Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny.
        2)    Poradnia Chirurgii Onkologicznej II:
              b)    Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny.
        3)    Poradnia Chirurgii Ogólnej II:
              c)    Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny.
        4)    Poradnia Ginekologiczno-Położnicza II:
              d)    Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny.
        5)    Poradnia Otorynolaryngologiczna II.
        6)    Poradnia Anestezjologiczna II:
              a)    Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy.

 

Izba Przyjęć I

Do zadań Izby Przyjęć I należy:

 1. przyjmowanie chorych zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego i udzielanie pomocy doraźnej chorym zgłaszającym się do Izby Przyjęć I;
 2. wprowadzanie danych o usługach wykonanych u chorych zgłaszających się do Izby Przyjęć I do systemu elektronicznego;
 3. przechowywanie odzieży i rzeczy wartościowych chorych zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego w depozycie Instytutu;
 4. prowadzenie sprawozdawczości oraz kart statystycznych chorych zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego;
 5. prowadzenie Księgi Przyjęć i Księgi Zgonów;
 6. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.

 

Izba Przyjęć II

Do zadań Izby Przyjęć II należy:

 1. przyjmowanie chorych zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego i udzielanie pomocy doraźnej chorym zgłaszającym się do Izby Przyjęć II;
 2. wprowadzanie danych o usługach wykonanych u chorych zgłaszających się do Izby Przyjęć II do systemu elektronicznego;
 3. przechowywanie odzieży i rzeczy wartościowych chorych zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego w depozycie Instytutu;
 4. prowadzenie sprawozdawczości oraz kart statystycznych chorych zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego;
 5. prowadzenie Księgi Przyjęć i Księgi Zgonów;
 6. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.

 

Poradnia Medycyny Pracy

Do zadań Poradni Medycyny Pracy należy:

 1. sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, w szczególności przez:
  1. wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w Kodeksie pracy;
  2. orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie;
  3. wykonywanie szczepień ochronnych, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866);
  4. monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących zaliczanych do grup szczególnego ryzyka, a zwłaszcza osób wykonujących pracę w warunkach przekroczenia normatywów higienicznych, młodocianych, niepełnosprawnych oraz kobiet w wieku rozrodczym i ciężarnych;
  5. wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób związanych z wykonywaną pracą;
 2. ograniczanie szkodliwego wpływu pracy na zdrowie, w szczególności przez:
  1. współdziałanie z pracodawcą w procesach rozpoznawania i oceny czynników występujących w środowisku pracy oraz sposobów wykonywania pracy mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie;
  2. współdziałanie z pracodawcą w procesach rozpoznawania i oceny ryzyka  w środowisku pracy oraz informowanie pracodawców i pracujących o możliwości wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych będących jego następstwem;
  3. udzielanie pracodawcy i pracującym, porad w zakresie organizacji pracy, ergonomii, fizjologii i psychologii pracy;
 3. inicjowanie i realizowanie promocji zdrowia, a zwłaszcza profilaktycznych programów prozdrowotnych, wynikających z oceny stanu zdrowia pracujących;
 4. inicjowanie działań pracodawcy na rzecz ochrony zdrowia pracowników i udzielania pomocy w ich realizacji, a w szczególności w zakresie:
  1. informowania pracowników o zasadach zmniejszania ryzyka zawodowego;
  2. wdrażania zasad profilaktyki zdrowotnej u pracowników należących do grup szczególnego ryzyka;
 5. prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników, a zwłaszcza występowania chorób zawodowych i ich przyczyn oraz przyczyn wypadków przy pracy;
 6. gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji o narażeniu zawodowym, ryzyku zawodowym i stanie zdrowia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną.

 

Apteka Szpitalna

Do zadań Apteki Szpitalnej należy:

 1. zaopatrzenie w produkty lecznicze i materiały opatrunkowe jednostki i komórki organizacyjne realizujące działalność leczniczą;
 2. sporządzanie leków recepturowych, aptecznych i jałowych;
 3. udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków;
 4. udzielanie informacji o produktach leczniczych i materiałach opatrunkowych;
 5. udział w badaniach klinicznych prowadzonych na terenie Instytutu;
 6. udział w racjonalizacji farmakoterapii;
 7. współuczestniczenie w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi i materiałami opatrunkowymi;
 8. prowadzenie ewidencji próbek i do badań klinicznych oraz ewidencji produktów leczniczych do żywienia oraz materiałów opatrunkowych.

 

Samodzielna Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

Do zadań Samodzielnej Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi należy:

 1. wykonywanie badań z zakresu immunohematologii;
 2. prowadzenie Banku Krwi;
 3. prowadzenie trwałej dokumentacji wykonywanych badań;
 4. wdrażanie wymaganej prawnie dokumentacji systemu zarządzania jakością;
 5. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.

 

Samodzielna Pracownia Cytogenetyki

Do zadań Samodzielnej Pracowni Cytogenetyki należy przeprowadzanie badań
z zakresu cytogenetyki hematoonkologicznej celem weryfikacji rozpoznania klinicznego, określenia rokowania, wdrożenia odpowiedniej terapii, a także monitorowanie przebiegu choroby i leczenia.

 

Dział Obsługi Pacjenta

 1. Do zadań Działu Obsługi Pacjenta należy:
  1. przestrzeganie i stosowanie przepisów prawnych w zakresie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobie jej przetwarzania;
  2. zapewnianie prawidłowej obsługi dokumentacji pacjentów oraz prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi;
  3. koordynowanie i nadzorowanie rejestracji pacjentów zgłaszających się do Instytutu;
  4. udostępnianie dokumentacji medycznej na wniosek Sądu, Prokuratury,
   Izb Lekarskich innych podmiotów leczniczych oraz osób upoważnionych przez pacjenta.
 2. W skład Działu Obsługi Pacjenta wchodzą:
  1. Sekcja obsługi ambulatoryjnej;
  2. Sekcja obsługi szpitalnej;
  3. Sekcja obsługi rejestracyjnej i korespondencji.

 

Dział Kontroli Zakażeń Szpitalnych

 1. Do zadań Działu Kontroli Zakażeń Szpitalnych należy:
  1. wykonywanie sterylizacji, dezynsekcji oraz deratyzacji;
  2. prowadzenie okresowych przeglądów sanitarnych;
  3. opracowywanie wniosków pokontrolnych i opracowywanie nowych rozwiązań w celu poprawy warunków higienicznych;
  4. realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866) oraz aktów wykonawczych;
  5. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie higieny szpitalnej.
  6. monitorowanie i rejestracja zakażeń szpitalnych w Instytucie;

  7. opracowywanie, wprowadzanie, kontrola realizacji oraz aktualizacja procedur i standardów zapobiegania zakażeniom szpitalnym;

  8. planowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie epidemiologii i higieny dla pracowników Instytutu udzielających świadczeń zdrowotnych oraz firm zewnętrznych realizujących usługi w Instytucie i mających wpływ na środowisko epidemiologiczne.”.

 2. W skład Działu Kontroli Zakażeń Szpitalnych wchodzą:
  1. Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych;
  2. Centralna Sterylizatornia;
  3. Stacja Łóżek.

 

Dział Dietetyki Klinicznej

 1. Do zadań Działu Dietetyki Klinicznej należy:
 1. poradnictwo dietetyczne dla pacjentów w Klinikach Instytutu;
 2. określanie grup pacjentów szczególnie zagrożonych niedożywieniem i/lub wyniszczeniem nowotworowym i objęcie ich pomocą dietetyczną;
 3. współpraca z firmą cateringową w zakresie przygotowywania posiłków dla pacjentów Instytutu;
 4. badanie satysfakcji pacjentów Instytutu z żywienia w Instytucie;
 5. kontrola ilości zjadanych posiłków przez pacjentów w Klinikach Instytutu na podstawie tzw. systemu talerzykowego;
 6. nadzór nad wydawaniem i kwalifikacja do właściwego ordynowania doustnych suplementów pokarmowych stosownie do problemu żywieniowego pacjenta, zgodnie ze wskazaniami ESPEN i analizą farmakoekonomiczną NICE;
 7. prowadzenie w trakcie pobytu szpitalnego i kwalifikacja do domowego żywienia dojelitowego dietą przemysłową;
 8. wsparcie merytoryczne w zakresie żywienia sztucznego prowadzonego w klinikach narządowych Instytutu;
 9. prowadzenie żywienia pozajelitowego przedoperacyjnego i w paliatywnym okresie leczenia, opieka nad powikłaniami żywienia sztucznego;
 10. prowadzenie działalności dydaktycznej dotyczące żywienia klinicznego w chorobach nowotworowych;
 11. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu ze szczególnym uwzględnieniem Sekcji Koordynacji Żywienia Działu Techniczno-Administracyjnego i Zespołu ds. Leczenia Żywieniowego;
  2. W skład Działu Dietetyki Klinicznej wchodzą:
  1. Poradnia Żywieniowa;
  2. Poradnia Prewencji i Leczenia Wyniszczenia;
  3. Sekcja Dietetyki Klinicznej;
  4. Pododdział Żywienia Klinicznego.
Informacja wytworzona przez:
Redaktor , w dniu:  16‑01‑2007 09:54:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Kowalska
email: kasiak@coi.waw.pl tel.:(0-22) 546-20-80 fax: (0-22) 546-20-80
, w dniu:  16‑01‑2007 09:54:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑06‑2018 10:54:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie