Przyjmowanie i rejestracja pacjentów


PRZYJMOWANIE I REJESTRACJA PACJENTÓW
Rejestracja chorych czynna jest od poniedziałku do czwartku w godz. 7.00-18.00, w piątki 7.00 - 15.00.
Rejestracja telefoniczna chorych (22 460 00 09) czynna jest od poniedziałku do czwartku w godz. 7.00-18.00, w piątki 7.00 - 15.00.

W wypadku, gdy pacjent zgłasza się do Przychodni Centrum Onkologii po raz pierwszy należy dokonać rejestracji telefonicznej. Prosimy o przekazanie telefonistce, jaki mają Państwo problem zdrowotny, aby umożliwić jej zapisanie do odpowiedniego gabinetu (nasi specjaliści często zajmują się bardzo wąską dziedziną onkologii). Należy też podać swoje nazwisko i imię oraz PESEL w celu dokonania rezerwacji terminu wizyty. Po uzyskaniu terminu i godziny rezerwacji prosimy o zgłoszenie się do rejestracji chorych pierwszorazowych (wejście E - budynek przychodni) w celu przeprowadzenia formalności związanych z rejestracją.

Na podstawie art. 50 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych informujemy, że Pacjent zgłaszając się do Poradni lub Szpitala Centrum Onkologii-Instytutu zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość zawierającego nr PESEL. Przysługujące mu prawo do świadczeń zostanie potwierdzone przez System EWUŚ. W przypadku, gdy system nie potwierdzi prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość może przedstawić inny dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, a jeśli tego dokumentu nie posiada, złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Bardzo prosimy zapisać sobie datę i godzinę zarezerwowanej wizyty i zgłosić się do rejestracji chorych pierwszorazowych nie wcześniej niż 2 godziny przed zaplanowaną wizytą. Jeśli jest Państwu wygodniej dokonać formalności rejestracyjnych w innym dniu niż planowana wizyta - prosimy zrobić to w godzinach popołudniowych (13.00 - 18.00) w dowolnym dniu przed zarezerwowanym terminem wizyty.

Osoby nieubezpieczone pokrywają koszty przeprowadzonych badań.

Należy pamiętać, że do szeregu Poradni w naszej przychodni konieczne jest skierowanie (np. urolog, torakochirurg, chirurg, endokrynolog, neurochirurg, specjalista leczenia bólu, specjalista genetyk). onkologa można zgłosić się bez skierowania. Natomiast trzeba okazać skierowanie wystawione przez lekarza rodzinnego w przypadku, gdy chcą Państwo być skonsultowani w naszej Przychodni przez: urologa, ginekologa, torakochirurga, chirurga, specjalistę leczenia bólu, endokrynologa, neurochirurga, czy też specjalistę zajmującego się genetyką.

Termin wizyty kontrolnej powinien być ustalony podczas wizyty w poradni (dzień oraz godzina wizyty). Jeśli jednak z określonych powodów nie podano terminu kolejnej wizyty lub też konieczna jest jego zmiana, należy skorzystać z rejestracji telefonicznej. Prosimy po zgłoszeniu się telefonistki podać numer gabinetu, (ew. nazwisko lekarza, do którego chcą Państwo się zarejestrować) oraz swoje nazwisko i imię, PESEL lub też numer PID z kontrolki (czyli kartonika, który otrzymali Państwo podczas swojej pierwszej wizyty w Centrum Onkologii). Jeśli rezerwacja zostanie dokonana na 4 dni robocze przed wizytą, dokumentacja medyczna zostanie dostarczona z archiwum do gabinetu przychodni. O ile telefonistka poinformuje Państwa, że należy zgłosić się przed wizytą do rejestracji w celu okazania aktualnego dowodu ubezpieczenia - proszę zgłosić się do Centrum Onkologii nie wcześniej niż 1 godzinę przed zaplanowaną wizytą.

Ruch Chorych przyjmuje i wypisuje pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.35.

Ruch Chorych zajmuje się przyjmowaniem i wypisywaniem pacjentów skierowanych na: leczenie szpitalne, radioterapię ambulatoryjną i chemioterapię dzienną.
Przyjęcie pacjenta na leczenie szpitalne, radioterapię i chemioterapię dzienną odbywa się na podstawie aktualnego skierowania wystawionego przez uprawnionego lekarza w gabinecie narządowym i polega na rejestracji wymaganych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Izba Przyjęć przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.35.

1. Do Izby Przyjęć pacjent zgłasza się po wcześniejszej rejestracji w Ruchu Chorych i w asyście pracownika Ruchu Chorych wraz z dokumentacją.
2.Dane osobowe pacjenta zostają wpisane do Księgi Przyjęć i Odmów.
3. O wprowadzeniu pacjenta do pokoju przyjęć Izby, decyduje pracownik Centrum Onkologii.
4. W Izbie Przyjęć pacjent przebiera się z ubrania cywilnego w piżamę (własną lub szpitalną) a następnie zostaje zważony i zmierzony, dokonane pomiary zostają wpisane do karty gorączkowej ogólnej.
5. Pacjent może przekazać swoje rzeczy osobiste rodzinie lub oddać je do depozytu szpitalnego rzeczy osobistych: odzieży i obuwia, otrzymując potwierdzenie odbioru rzeczy chorego. Wzór potwierdzenia odbioru rzeczy chorego określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
6. Po przebraniu się i oddaniu rzeczy osobistych, pacjent zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o rzeczach wartościowych, które wnosi na teren Centrum Onkologii, że Instytut nie ponosi odpowiedzialności za ich ewentualną kradzież.
7. Po dokonaniu wszystkich formalności niezbędnych do rejestracji pacjenta w Izbie Przyjęć oraz po przebraniu się i oddaniu rzeczy do depozytu, pacjent zostaje odprowadzony w asyście pracownika Centrum Onkologii do wyznaczonej Kliniki wraz dokumentacją szpitalną.
8. W przypadku pacjenta, dla którego jest to kolejny pobyt w Centrum Onkologii i zna teren Instytutu, dopuszcza się możliwość, aby pacjent sam lub w asyście rodziny dotarł do Kliniki, do której ma skierowanie. W tej sytuacji dokumentacja jest dostarczona niezwłocznie do wyznaczonej Kliniki przez pracownika Izby Przyjęć.
9. Każdy pacjent przyjmowany do Centrum Onkologii może korzystać z własnej: piżamy, szlafroka, ręcznika lub pobrać te rzeczy od pracowników Izby Przyjęć.
10. Depozyt ubrań dla pacjentów czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00.

WYPISANIE ZE SZPITALA

1.Wypisanie ze szpitala, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, następuje:
* gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu,
* na żądanie osoby przebywającej w szpitalu lub jej przedstawiciela ustawowego,
* gdy osoba przebywająca w szpitalu w sposób rażący narusza regulamin porządkowy, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jej życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób.
2. Osoba występująca o wypisanie ze szpitala na własne żądanie jest informowana przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w szpitalu. Osoba ta składa pisemne oświadczenie o wypisaniu ze szpitala na własne żądanie. W przypadku braku takiego oświadczenia lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej.
3. W celu odebrania ubrania przy wypisie ze szpitala, pacjent w dniu wypisu winien dostarczyć rano na Izbę Przyjęć dokument potwierdzający, jakie rzeczy zostały zdeponowane a następnie pracownik izby uzgodni wraz z pacjentem godzinę odbioru zdeponowanych rzeczy i umożliwi przebranie się w prywatne ubranie, tak aby skrócić czas oczekiwania.
4. Po potwierdzeniu odebrania przez pacjenta zdeponowanych rzeczy i potwierdzeniu o wypisie w danym dniu z Centrum Onkologii, pracownik Izby Przyjęć dokonuje odpowiedniego wpisu w Księdze Przyjęć i Odmów.

Informacja wytworzona przez:
Izabela Parapura , w dniu:  01‑02‑2013 11:09:12
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Kowalska
email: kasiak@coi.waw.pl tel.:(0-22) 546-20-80 fax: (0-22) 546-20-80
, w dniu:  01‑02‑2013 11:09:12
Data ostatniej aktualizacji:
20‑06‑2016 13:46:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie