Komórki organizacyjne działalności leczniczej


Klinika Gastroenterologii Onkologicznej

1.    Do zadań Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej należy:
      1)    diagnostyka, leczenie, opieka ambulatoryjna i szpitalna nad pacjentami z chorobami nowotworowymi i nie nowotworowymi układu                       pokarmowego;
      2)    prowadzenie prac naukowo-badawczych i szkoleń oraz udzielanie konsultacji w wyżej wymienionym zakresie;
      3)    współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.  
2.    W skład Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej wchodzą:
      1)    Oddział Zachowawczy;
      2)    Oddział Zabiegowy;
      3)    Oddział Onkologii;
      4)    Pracownia Endoskopii;
      5)    Pracownia Ultrasonografii.

Klinika Ginekologii Onkologicznej

Do zadań Kliniki Ginekologii Onkologicznej należy:
     1)    diagnostyka, leczenie, opieka ambulatoryjna i szpitalna nad pacjentkami z chorobami nowotworowymi narządów płciowych kobiecych;
     2)    prowadzenie prac naukowo-badawczych i szkoleń oraz udzielanie konsultacji w wyżej wymienionym zakresie;
     3)    współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.  

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi

1.    Do zadań Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi należy:
       1)    diagnostyka, leczenie, opieka ambulatoryjna i szpitalna nad pacjentami z chorobami nowotworowymi dotyczącymi głowy i   
             szyi;
       2)    prowadzenie prac naukowo-badawczych i szkoleń oraz udzielanie konsultacji w wyżej wymienionym zakresie;
       3)    współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Instytutu.  
2.    W skład Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi wchodzą:
       1)    Oddział Zabiegowy;
       2)    Oddział Zachowawczy.

Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej

1.    Do zadań Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej należy:
      1)    diagnostyka, leczenie, opieka ambulatoryjna i szpitalna nad pacjentami z chorobami nowotworowymi piersi, a także w
       zakresie chirurgii rekonstrukcyjnej piersi;
      2)    prowadzenie prac naukowo-badawczych i szkoleń oraz udzielanie konsultacji w wyżej wymienionym zakresie;
      3)    współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.  
2.    W skład Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej wchodzą:
      1)    Oddział Zabiegowy;
      2)    Oddział Zachowawczy.

Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej

1.    Do zadań Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej należy:
      1)    diagnostyka, leczenie, opieka ambulatoryjna i szpitalna nad pacjentami z chorobami nowotworowymi układu oddechowego w
       szczególności płuc oraz klatki piersiowej;
      2)    prowadzenie prac naukowo-badawczych i szkoleń oraz udzielanie konsultacji w wyżej wymienionym zakresie;
      3)    współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.  
2.    W skład Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej wchodzą:
      1)    Oddział Zabiegowy;
      2)    Oddział Zachowawczy.

Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków

1.    Do zadań Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków należy:
1)    diagnostyka, leczenie, opieka ambulatoryjna i szpitalna nad pacjentami z chorobami nowotworowymi tkanek miękkich, kości i
       czerniaków;
2)    prowadzenie prac naukowo-badawczych i szkoleń oraz udzielanie konsultacji w wyżej wymienionym zakresie;
3)    współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.  
2.    W skład Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków wchodzą:
1)    Oddział Zabiegowy;
2)    Oddział Zachowawczy.

Klinika Nowotworów Układu Chłonnego

1.    Do zadań Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego należy:
1)    diagnostyka, leczenie, opieka ambulatoryjna i szpitalna nad pacjentami z chorobami nowotworowymi układu chłonnego;
2)    pobieranie i przeszczepianie komórek krwiotwórczych;
3)    prowadzenie prac naukowo-badawczych i szkoleń oraz udzielanie konsultacji w wyżej wymienionym zakresie;
4)    współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.  
2.    W skład Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego wchodzą:
1)    Oddział Intensywnej Opieki Hematoonkologicznej;
2)    Oddział Zachowawczy;
3)    Oddział Pobierania i Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych.

Klinika Nowotworów Układu Moczowego

1.    Do zadań Kliniki Nowotworów Układu Moczowego należy:
1)    diagnostyka, leczenie, opieka ambulatoryjna i szpitalna nad pacjentami z chorobami nowotworowymi układu moczowego;
2)    prowadzenie prac naukowo-badawczych i szkoleń oraz udzielanie konsultacji w wyżej wymienionym zakresie;
3)    współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.  
2.    W skład Kliniki Nowotworów Układu Moczowego wchodzą:
1)    Oddział Zabiegowy;
2)    Oddział Zachowawczy.

Klinika Nowotworów Układu Nerwowego

1.    Do zadań Kliniki Nowotworów Układu Nerwowego należy:
      1)    diagnostyka, leczenie, opieka ambulatoryjna i szpitalna nad pacjentami z chorobami nowotworowymi układu nerwowego;
       2)    prowadzenie prac naukowo-badawczych i szkoleń oraz udzielanie konsultacji w wyżej wymienionym zakresie;
       3)    współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.  
2.    W skład Kliniki Nowotworów Układu Nerwowego wchodzą:
       1)    Oddział Zabiegowy;
       2)    Oddział Zachowawczy.

Klinika Chirurgii Onkologicznej i Gózów Neuroendokrynnych
1.    Do zadań Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Gózów Neuroendokrynnych należy:
       1)    diagnostyka, leczenie onkologiczne w zakresie chirurgii oraz opieka ambulatoryjna i szpitalna nad pacjentami;
       2)    prowadzenie prac naukowo-badawczych i szkoleń oraz udzielanie konsultacji
w wyżej wymienionym zakresie;
       3)    kierowanie chorych do odpowiednich klinik, zakładów, oddziałów w celu dalszego leczenia;
       4)    współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
2.    W skład Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Gózów Neuroendokrynnych wchodzi:
       1)    Oddział Chirurgii;
       2)    Blok Operacyjny

Klinika Onkologii i Radioterapii
1.    Do zadań Kliniki Onkologii i Radioterapii należy:
       1)    diagnostyka, leczenie onkologiczne w zakresie leczenia systemowego, napromieniania i leczenia skojarzonego oraz opieka ambulatoryjna i szpitalna nad pacjentami;
       2)    prowadzenie prac naukowo-badawczych i szkoleń oraz udzielanie konsultacji
w wyżej wymienionym zakresie;
       3)    zapewnienie prawidłowego leczenia pacjentów w zakresie teleradioterapii
i zapewnienie właściwej jakości tego leczenia;
       4)    kierowanie chorych do odpowiednich klinik, zakładów, oddziałów w celu dalszego leczenia;
       5)    współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
2.    W skład Kliniki Onkologii i Radioterapii wchodzi:
       1)    Oddział Onkologii;
       2)    Oddział Radioterapii II;
       3)    Pracownia Przygotowania, Planowania i Leczenia Napromienianiem

 

Klinika Diagnostyki Onkologicznej i Kardioonkologii i Madycyny Paliatywnej

1.    Do zadań Kliniki Diagnostyki Onkologicznej i Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej należy:
1)    diagnostyka, leczenie, opieka ambulatoryjna i szpitalna nad pacjentami z chorobami nowotworowymi, zwłaszcza z
       towarzyszącymi chorobami wewnętrznymi w tym zakresie;
2)    prowadzenie prac naukowo-badawczych i szkoleń oraz udzielanie konsultacji w wyżej wymienionym zakresie;
3)    współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
2.    W skład Kliniki Diagnostyki Onkologicznej i Kardioonkologii wchodzą:
1)    Oddział Badań Wczesnej Fazy (OBWF);
2)    Oddział Chemioterapii Dziennej;
3)    Oddział Diagnostyki Onkologicznej;
4)    Oddział Kardiologii Onkologicznej;
5)    Oddział Medycyny Paliatywnej;
6)    Pracownia Echokardiograficzna;
7)    Pracownia Elektrokardiograficzna.
3.    Do zadań Oddziału Badań Wczesnej Fazy (OBWF) należy:
1)    prowadzenie badań klinicznych faz wczesnych zgodnie z wymogami międzynarodowymi, przy bezwzględnym zapewnieniu
        bezpieczeństwa uczestnikom badania;
2)    diagnostyka, leczenie, opieka ambulatoryjna i szpitalna nad pacjentami z chorobami nowotworowymi, którzy są planowani lub
        biorą udział w badaniach klinicznych prowadzonych w OBWF;
3)    prowadzenie prac naukowo-badawczych, szkoleń oraz udzielanie konsultacji związanych z prowadzeniem badań klinicznych
        wczesnych faz;
4)    współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Instytutu, jak również z innymi placówkami polskimi i zagranicznymi
       zajmującymi się badaniami nad nowymi terapiami w onkologii.

Klinika Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej

1.    Do zadań Kliniki Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej należy:
1)    diagnostyka, leczenie w zakresie medycyny nuklearnej w onkologii i endokrynologii onkologicznej, opieka ambulatoryjna i
        szpitalna nad pacjentami;
2)    prowadzenie prac naukowo-badawczych i szkoleń oraz udzielanie konsultacji w wyżej wymienionym zakresie;
3)    współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.  
2.    W skład Kliniki Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej wchodzą:
1)    Oddział Terapii Jodowej;
2)    Oddział Endokrynologii;
3)    Oddział Chirurgii Endokrynologicznej;
4)    Zakład Medycyny Nuklearnej;
5)    Pracownia Pozytronowej Tomografii Emisyjnej (PET-CT);
6)    Pracownia Scyntygraficzna;
7)    Pracownia Radiochemiczna;
8)    Pracownia Ultrasonografii;
9)    Pracownia Densytometryczna;
10)    Poradnia Endokrynologiczna:
          a) Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny.
11)     Poradnia Medycyny Nuklearnej.

 

Oddział Badań Wczesnych Faz

Do zadań Oddziału Badań Wczesnych Faz (OBWF), w szczególności należy:
1) prowadzenie badań klinicznych wczesnych faz zgodnie z wymogami międzynarodowymi, przy bezwzględnym zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom badania;
2) diagnostyka, leczenie, opieka ambulatoryjna i szpitalna nad pacjentami z chorobą nowotworową, którzy są planowani lub biorą udział w badaniach klinicznych prowadzonych w OBWF;
3) prowadzenie prac naukowo-badawczych, szkoleń oraz udzielanie konsultacji związanych z prowadzeniem badań klinicznych wczesnych faz;
4) współpraca z innymi jednostkami lub komórkami organizacyjnymi, w szczególności w ramach Centrum Naukowo – Przemysłowego, a także z innymi jednostkami krajowymi lub zagranicznymi zajmującymi się badaniami nad nowymi terapiami w onkologii.”

Zakład Radiologii I

1.    Do zadań Zakładu Radiologii I należy:
1)    diagnostyka w zakresie chorób nowotworowych;
2)    prowadzenie badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych z dziedziny diagnostyki nowotworów;
3)    wdrażanie nowych metod diagnostycznych i opracowywanie symptomatologii zmian nowotworowych;
4)    kompleksowe szkolenie w diagnostyce onkologicznej pracowników Instytutu oraz radiologów z innych podmiotów leczniczych;
5)    diagnostyka raka sutka i organizacja badań profilaktycznych celem wykrywania raka klinicznie bezobjawowego – wdrożenie
        badań, opracowywanie symptomatologii radiologicznej zmian bezobjawowych;
6)    wykonywanie biopsji narządowych i procedur zabiegowych pod kontrolą technik obrazowych;
7)    współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
2.    W skład Zakładu Radiologii I wchodzą:
1)    Pracownia Radiologii Szpitalnej;
2)    Gabinet Tomografii Komputerowej I;
3)    Gabinet Rezonansu Magnetycznego I;
4)    Gabinet Radiologii I;
5)    Pracownia Radiologii Ambulatoryjnej;
6)    Gabinet Tomografii Komputerowej II;
7)    Gabinet Rezonansu Magnetycznego II;
8)    Gabinet Radiologii II;
9)    Pracownia Mammografii.

Zakład Radiologii II

1.    Do zadań Zakładu Radiologii II należy:
1)    prowadzenie badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych z dziedziny diagnostyki nowotworów;
2)    wdrażanie nowych metod diagnostycznych i opracowywanie symptomatologii zmian nowotworowych;
3)    kompleksowe szkolenie w diagnostyce onkologicznej pracowników Instytutu oraz radiologów z innych podmiotów leczniczych;
4)    diagnostyka raka sutka i organizacja badań profilaktycznych celem wykrywania raka klinicznie bezobjawowego – wdrożenie
        badań, opracowywanie symptomatologii radiologicznej zmian bezobjawowych;
5)    współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
2.    W skład Zakładu Radiologii II wchodzą:
1)    Pracownia Tomografii Komputerowej;
2)    Pracownia Radiologii;
3)    Pracownia Ultrasonografii.

Pracownia Ultrasonograficzna

1. Do zadań Pracowni Ultrasonograficznej należy:
1)    koordynacja wykonywanych badań w jednostkach i komórkach leczniczych w Instytucie;
2)    szkolenia z zakresu ultrasonografii w celu poszerzenia zespołu lekarskiego wykonującego badania diagnostyczne;
3)    wykonywanie biopsji narządowych i procedur zabiegowych pod kontrolą technik obrazowych pod kontrolą USG;
4)    wdrażanie nowych metod diagnostycznych i opracowywanie symptomatologii zmian nowotworowych pod kontrolą USG;
5)    współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
2.  W skład Pracowni Ultrasonograficznej wchodzi:
1)  Pracowania Ultrasonograficzna.

Zakład Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej

1.    Do zadań Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej należy:
1)    prowadzenie badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, działalności profilaktycznej i diagnostycznej;
2)    wykonywanie badań w zakresie diagnostyki laboratoryjnej w tym: biochemia, hematologia, białka specyficzne, koagulologia,
       analityka ogólna;
3)    zapewnienie całodobowej możliwości wykonywania podstawowych badań diagnostyki laboratoryjnej;
4)    opracowywanie i realizacja programów badań w zakresie diagnostyki i monitorowania leczenia;
5)    szkolenie pracowników medycznych Instytutu w zakresie interpretacji wyników oznaczeń;
6)    opracowywanie naukowe przydatności markerów w oparciu o bazy danych;
7)    wdrażanie i utrzymanie systemu zapewnienia jakości;
8)    szkolenie podyplomowe lekarzy oraz diagnostów laboratoryjnych;
9)    prowadzenie rejestrów i archiwizacja materiału do badań naukowych;
10)    współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
2.    W skład Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej wchodzą:
1)    Pracownia Technik Patologicznych;
2)    Pracownia Genetyki Nowotworów;
3)    Pracownia Koordynacji Badań;
4)    Pracownia Cytometrii Przepływowej;
5)    Pracownia Patologii Narządowej Nowotworów;
6)    Pracownia Cytologii Ginekologicznej;
7)    Pracownia Chemii Klinicznej;
8)    Pracownia Markerów Nowotworowych;
9)    Sekcja Organizacyjno-Administracyjna.

Zakład Fizyki Medycznej

1.    Do zadań Zakładu Fizyki Medycznej należy:
1)    realizowanie zadań mających na celu skuteczną diagnostykę i terapię nowotworów za pomocą napromieniania z
        uwzględnieniem metod optymalizacyjnych i kontroli jakości;
2)    prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w wyżej wymienionym zakresie;
3)    szkolenie pracowników Instytutu oraz prowadzenie zewnętrznych kursów doszkalających w zakresie fizyki medycznej;
4)    współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.  
2.    W skład Zakładu Fizyki Medycznej wchodzą:
1)    Pracownia Wtórnych Wzorców Dozymetrycznych;
2)    Pracownia Dozymetrii;
3)    Pracownia Fizycznych Problemów Diagnostyki;
4)    Pracownia Planowania Radioterapii;
5)    Pracownia Dozymetrii i Planowania Leczenia;
6)    Pracownia Dozymetrii i Planowania Brachyterapii.

Zakład Mikrobiologii Klinicznej

1.    Do podstawowych zadań Zakładu Mikrobiologii Klinicznej należy:
1)    wykonywanie badań mikrobiologicznych oraz prowadzenie diagnostyki na poziomie podstawowym w zakresie bakteriologii,
        mikologii i wirusologii;
2)    współpraca z Działem Kontroli Zakażeń Szpitalnych;
3)    współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.  
2.    W skład Zakładu Mikrobiologii Klinicznej wchodzą:
1)    Pracownia Bakteriologii;
2)    Pracownia Mikologii;
3)    Pracownia Wirusologii.

Zakład Radioterapii I

1.    Do zadań Zakładu Radioterapii należy:
1)    prowadzenie badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, działalności leczniczej, profilaktycznej i
        diagnostycznej dotyczących teleradioterapii;
2)    zapewnienie prawidłowego leczenia pacjentów w zakresie teleradioterapii i zapewnienie właściwej jakości tego  leczenia;
3)    współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.  
2.    W skład Zakładu Radioterapii wchodzą:
1)    Oddział Radioterapii;
2)    Pracownia weryfikacji i kontroli jakości napromieniania;
3)    Pracownia przygotowania pacjentów do napromieniania;
4)    Pracownia planowania leczenia i napromieniania;
 

Zakład Brachyterapii

1.    Do zadań Zakładu Brachyterapii należy:
1)    prowadzenie badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, działalności leczniczej, profilaktycznej i
       diagnostycznej dotyczących brachyterapii;
2)    zapewnienie prawidłowego leczenia pacjentów w zakresie brachyterapii i zapewnienie właściwej jakości tego leczenia;
3)    współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.  
2.    W skład Zakładu Brachyterapii wchodzą:
1)    Oddział Brachyterapii;
2)    Pracownia Brachyterapii Ginekologicznej i Hipertermii.

Zakład Rehabilitacji

1.    Do zadań Zakładu Rehabilitacji należy:
1)    udział w badaniach naukowych i pracach badawczo-rozwojowych oraz współudział w rozwoju nowych technik leczenia w
       zakresie rehabilitacji;
2)    prowadzenie rehabilitacji ruchowej ogólnoustrojowej oraz zabiegów fizjoterapeutycznych;
3)    współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.  
2.    W skład Zakładu Rehabilitacji wchodzą:
1)    Poradnia Rehabilitacyjna;
2)    Pracownia Fizjoterapii;
3)    Pracownia Rehabilitacji Ogólnoustrojowej.

Zakład Profilaktyki Nowotworów

1.    Do zadań Zakładu Profilaktyki Nowotworów należy:
1)    wykonywanie badań diagnostycznych, a także badań skryningowych;
2)    badania konsultacyjne dla pacjentek na podstawie skierowań z Poradni Onkologicznych;
3)    udzielanie porad onkologicznych dla kobiet i mężczyzn w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi;
4)    wykonywanie zabiegów specjalistycznych – badań pogłębionych u pacjentek skierowanych przez poradnie ośrodka
        onkologicznego i pacjentek z badań skriningowych skierowanych przez inne placówki na badania pogłębione;
5)    udzielanie porad onkologicznych w zakresie oceny zmian skóry i badania dermatoskopowego;
6)    prowadzenie działalności szkoleniowej;
7)    wprowadzanie nowych metod diagnostycznych wykrywania zmian nowotworowych;
8)    prowadzenie opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe;
9)    współpraca z innymi placówkami wykonującymi badania profilaktycznei diagnostyczne;
10)    prowadzenie oświaty zdrowotnej z zakresu chorób piersi, narządu rodnego, jelita grubego;
11)    prowadzenie spraw związanych z realizacją programów zdrowotnych działającego na podstawie ustawy o ustanowieniu
         programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”.
2.    W skład Zakładu Profilaktyki Nowotworów wchodzą:
1)    Poradnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy;
2)    Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi;
3)    Poradnia Profilaktyki Raka Jelita Grubego;
4)    Poradnia Profilaktyki Nowotworów Skóry;
5)    Poradnia Genetyczna;
6)    Centralny Ośrodek Koordynujący;
7)    Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Koordynujący.

Oddział Obserwacyjno-Diagnostyczny

Do zadań Oddziału Obserwacyjno-Diagnostycznego należy:
1)    udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych pacjentom  diagnozowanym i leczonym w odpowiednich
        klinikach narządowych;
2)    udzielanie szpitalnych świadczeń zdrowotnych pacjentom  diagnozowanym i leczonym w odpowiednich klinikach
       narządowych.

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii

1.    Do zadań Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii należy:
1)    opieka anestezjologiczna nad pacjentami leczonymi chirurgicznie w Instytucie;
2)    diagnostyka i leczenie pacjentów hospitalizowanych w Instytucie, znajdujących się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia
        lub wymagających monitorowania i podtrzymywania podstawowych funkcji życiowych;
3)    prowadzenie prac naukowych i szkoleń oraz udzielanie konsultacji w wyżej wymienionym zakresie;
4)    sprawowanie stałego dyżuru reanimacyjnego w Instytucie;
5)    współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
2.    W skład Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii wchodzą:
1)    Oddział Anestezjologii;
2)    Oddział Intensywnej Terapii;
3)    Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Blok Operacyjny

Do zadań Bloku Operacyjnego należy:
1)    organizacja leczenia chirurgicznego w Instytucie;
2)    wprowadzanie nowych technik leczenia operacyjnego, upowszechnianie tych technik i szkolenie w tej dziedzinie;
3)    utrzymywanie Bloku Operacyjnego w stanie stałego pogotowia operacyjnego;
4)    zapewnianie czasu operacyjnego dla wszystkich oddziałów zabiegowych;
5)    współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.

Przychodnia Onkologiczna I

1.    Do zadań Przychodni Onkologicznej I należy:
1)    udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, zgodnie z profilem poradni;
2)    kierowanie chorych do odpowiednich klinik, zakładów, oddziałów w celu dalszego leczenia;
3)    współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.   
2.    W skład Przychodni Onkologicznej I wchodzą:
1)    Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej:
a)    Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny.
2)    Poradnia Otorynolaryngologiczna I:
a)    Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny.
3)    Poradnia Onkologiczna I:
a)    Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 1;
b)    Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 2;
c)    Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 3.
4)    Poradnia Chirurgii Onkologicznej I:
a)    Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 1;
b)    Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 2;
c)    Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 3.
5)    Poradnia Chirurgii Ogólnej I:
a)    Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 1;
b)    Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 2;
c)    Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 3.
6)    Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej:
a)    Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny.
7)    Poradnia Urologiczna:
a)    Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny.
8)    Poradnia Ginekologiczno-Położnicza I:
a)    Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny.
9)    Poradnia Neurochirurgiczna;
10)    Poradnia Gastroenterologiczna;
11)    Poradnia Kardiologiczna;
12)    Poradnia Leczenia Bólu i Medycyny Paliatywnej:
a)    Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny.
13)    Poradnia Psychoonkologii;
14)    Punkt Pobierania Materiału do Badań;
15)    Poradnia Neurologiczna.

Przychodnia Onkologiczna II

1.    Do zadań Przychodni Onkologicznej II należy:
1)    udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, zgodnie z profilem poradni;
2)    kierowanie chorych do odpowiednich klinik, zakładów, oddziałów w celu dalszego leczenia;
3)    współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.   
2.    W skład Przychodni Onkologicznej II wchodzą:
1)    Poradnia Onkologiczna II:
a)    Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny.
2)    Poradnia Chirurgii Onkologicznej II:
b)    Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny.
3)    Poradnia Chirurgii Ogólnej II:
c)    Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny.
4)    Poradnia Ginekologiczno-Położnicza II:
d)    Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny.
5)    Poradnia Otorynolaryngologiczna II.

Izba Przyjęć I

Do zadań Izby Przyjęć I należy:
1)    przyjmowanie chorych zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego i udzielanie pomocy doraźnej chorym zgłaszającym się do
        Izby Przyjęć I;
2)    wprowadzanie danych o usługach wykonanych u chorych zgłaszających się do Izby Przyjęć I do systemu elektronicznego;
3)    przechowywanie odzieży i rzeczy wartościowych chorych zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego w depozycie Instytutu;
4)    prowadzenie sprawozdawczości oraz kart statystycznych chorych zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego;
5)    prowadzenie Księgi Przyjęć i Księgi Zgonów;
6)    współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.

Izba Przyjęć II

Do zadań Izby Przyjęć II należy:
1)    przyjmowanie chorych zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego i udzielanie pomocy doraźnej chorym zgłaszającym się do
        Izby Przyjęć II;
2)    wprowadzanie danych o usługach wykonanych u chorych zgłaszających się do Izby Przyjęć II do systemu elektronicznego;
3)    przechowywanie odzieży i rzeczy wartościowych chorych zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego w depozycie Instytutu;
4)    prowadzenie sprawozdawczości oraz kart statystycznych chorych zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego;
5)    prowadzenie Księgi Przyjęć i Księgi Zgonów;
6)    współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.

Poradnia Medycyny Pracy

Do zadań Poradni Medycyny Pracy należy:
1.   sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, w szczególności przez:  
1)   wykonywanie   badań   wstępnych,   okresowych   i   kontrolnych   przewidzianych w Kodeksie pracy;
2)   orzecznictwo  lekarskie  do  celów  przewidzianych  w  Kodeksie  pracy i  w  przepisach wydanych na jego podstawie;
3)   wykonywanie  szczepień  ochronnych,  o  których  mowa  w  art.  20  ustawy  z  dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947);
4)   monitorowanie  stanu  zdrowia  osób  pracujących  zaliczanych  do  grup  szczególnego ryzyka,  a  zwłaszcza  osób  wykonujących  pracę  w  warunkach  przekroczenia normatywów higienicznych, młodocianych, niepełnosprawnych oraz kobietw wieku rozrodczym i ciężarnych;
5)   wykonywanie  badań  umożliwiających  wczesną  diagnostykę  chorób  zawodowych  i innych chorób związanych z wykonywaną pracą;
2.   ograniczanie szkodliwego wpływu pracy na zdrowie, w szczególności przez:
1)   współdziałanie  z  pracodawcą  w  procesach  rozpoznawania  i  oceny czynników występujących  w  środowisku  pracy  oraz  sposobów  wykonywania  pracy  mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie;
2)   współdziałanie  z  pracodawcą  w  procesach  rozpoznawania  i  oceny ryzyka   w  środowisku  pracy  oraz  informowanie  pracodawców  i  pracujących  o możliwości wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych będących jego następstwem;
3)   udzielanie pracodawcy i pracującym, porad w zakresie organizacji pracy, ergonomii, fizjologii i psychologii pracy;
3.   inicjowanie i realizowanie promocji zdrowia, a zwłaszcza profilaktycznych programów prozdrowotnych, wynikających z oceny stanu zdrowia pracujących;  
4.   inicjowanie  działań  pracodawcy  na  rzecz  ochrony  zdrowia  pracowników  i  udzielania pomocy w ich realizacji, a w szczególności w zakresie:
1)   informowania pracowników o zasadach zmniejszania ryzyka zawodowego;
2)   wdrażania  zasad  profilaktyki  zdrowotnej  u  pracowników  należących  do  grup szczególnego ryzyka;
5.   prowadzenie  analiz  stanu  zdrowia  pracowników,  a  zwłaszcza  występowania  chorób zawodowych i ich przyczyn oraz przyczyn wypadków przy pracy;  
6.    gromadzenie,  przechowywanie  i  przetwarzanie  informacji  o  narażeniu  zawodowym, ryzyku zawodowym i stanie zdrowia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną.

Apteka Szpitalna

Do zadań Apteki Szpitalnej należy:
1)    zaopatrzenie w produkty lecznicze i materiały opatrunkowe jednostki i komórki organizacyjne realizujące działalność
        leczniczą;
2)    sporządzanie leków recepturowych, aptecznych i jałowych;
3)    udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków;
4)    udzielanie informacji o produktach leczniczych i materiałach opatrunkowych;
5)    udział w badaniach klinicznych prowadzonych na terenie Instytutu;
6)    udział w racjonalizacji farmakoterapii;
7)    współuczestniczenie w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi i materiałami opatrunkowymi;
8)    prowadzenie ewidencji próbek i do badań klinicznych oraz ewidencji produktów leczniczych do żywienia oraz materiałów opatrunkowych.

Samodzielna Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

Do zadań Samodzielnej Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi należy:
1)    wykonywanie badań z zakresu immunohematologii;
2)    prowadzenie Banku Krwi;
3)    prowadzenie trwałej dokumentacji wykonywanych badań;
4)    wdrażanie wymaganej prawnie dokumentacji systemu zarządzania jakością;
5)    współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.

Samodzielna Pracownia Cytogenetyki

Do zadań Samodzielnej Pracowni Cytogenetyki należy przeprowadzanie badań z zakresu cytogenetyki hematoonkologicznej celem weryfikacji rozpoznania klinicznego, określenia rokowania, wdrożenia odpowiedniej terapii, a także monitorowanie przebieguchoroby i leczenia.

Dział Obsługi Pacjenta

1.    Do zadań Działu Obsługi Pacjenta należy:
1)    przestrzeganie i stosowanie przepisów prawnych w zakresie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobie jej
        przetwarzania;
2)    zapewnianie prawidłowej obsługi dokumentacji pacjentów oraz prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi;
3)    koordynowanie i nadzorowanie rejestracji pacjentów zgłaszających się do Instytutu;
4)    udostępnianie dokumentacji medycznej na wniosek Sądu, Prokuratury, Izb Lekarskich innych podmiotów leczniczych oraz osób upoważnionych przez pacjenta.
2.    W skład Działu Obsługi Pacjenta wchodzą:
1)    Sekcja obsługi ambulatoryjnej;
2)    Sekcja obsługi szpitalnej;
3)    Sekcja obsługi rejestracyjnej i korespondencji.

Dział Kontroli Zakażeń Szpitalnych

1.    Do zadań Działu Kontroli Zakażeń Szpitalnych należy:
1)    wykonywanie sterylizacji, dezynsekcji oraz deratyzacji;
2)    prowadzenie okresowych przeglądów sanitarnych;
3)    opracowywanie wniosków pokontrolnych i opracowywanie nowych rozwiązań w celu poprawy warunków higienicznych;
4)    realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2008 r. Nr 234 poz. 1570) oraz aktów wykonawczych;
5)    współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie higieny szpitalnej.
2.    W skład Działu Kontroli Zakażeń Szpitalnych wchodzą:
1)    Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych;
2)    Centralna Sterylizatornia;
3)    Stacja Łóżek.

Dział Dietetyki Klinicznej

1.    Do zadań Działu Dietetyki Klinicznej należy:
1)    poradnictwo dietetyczne dla pacjentów w Klinikach Instytutu;
2)    określanie grup pacjentów szczególnie zagrożonych niedożywieniem i/lub wyniszczeniem nowotworowym i objęcie ich pomocą dietetyczną;
3)    współpraca z firmą cateringową w zakresie przygotowywania posiłków dla pacjentów Instytutu;
4)    badanie satysfakcji pacjentów Instytutu z żywienia w Instytucie;
5)    kontrola ilości zjadanych posiłków przez pacjentów w Klinikach Instytutu na podstawie tzw. systemu talerzykowego;
6)    nadzór nad wydawaniem i kwalifikacja do właściwego ordynowania doustnych suplementów pokarmowych stosownie do problemu żywieniowego pacjenta, zgodnie ze wskazaniami ESPEN i analizą farmakoekonomiczną NICE;
7)    prowadzenie w trakcie pobytu szpitalnego i kwalifikacja do domowego żywienia dojelitowego dietą przemysłową;
8)    wsparcie merytoryczne w zakresie żywienia sztucznego prowadzonego w klinikach narządowych Instytutu;
9)    prowadzenie żywienia pozajelitowego przedoperacyjnego i w paliatywnym okresie leczenia, opieka nad powikłaniami żywienia sztucznego;
10)    prowadzenie działalności dydaktycznej dotyczące żywienia klinicznego  w chorobach nowotworowych;
11)    współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu ze szczególnym uwzględnieniem Sekcji Koordynacji Żywienia Działu Techniczno-Administracyjnego i Zespołu ds. Leczenia Żywieniowego.
2.    W skład Działu Dietetyki Klinicznej wchodzi:
1)    Poradnia Żywieniowa;
2)    Poradnia Prewencji i Leczenia Wyniszczenia;
3)    Sekcja Dietetyki Klinicznej;
4)    Pododdział Żywienia Klinicznego.

Pielęgniarka Epidemiologiczna

Do zadań Pielęgniarki Epidemiologicznej należy:
1)    monitorowanie i rejestracja zakażeń szpitalnych w Instytucie oraz współpraca z Działem Kontroli Zakażeń Szpitalnych w zakresie ich wykrywania i zwalczania;
2)    opracowywanie, wprowadzanie, kontrola realizacji oraz aktualizacja procedur i standardów zapobiegania zakażeniom
        szpitalnym przy udziale Działu Kontroli Zakażeń Szpitalnych;
3)    planowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie epidemiologii i higieny dla pracowników Instytutu udzielających świadczeń zdrowotnych oraz firm zewnętrznych realizujących usługi w Instytucie i mających wpływ na środowisko epidemiologiczne.

 

Informacja wytworzona przez:
Redaktor , w dniu:  16‑01‑2007 09:54:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Kowalska
email: kasiak@coi.waw.pl tel.:(0-22) 546-20-80 fax: (0-22) 546-20-80
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑09‑2017 11:43:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive